Verbod kopie paspoort

Verbod kopie paspoort

Beveiligen van privacygevoelige gegevens

De privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er streng op toe dat zowel de publieke als de private sector zich houdt aan de nieuwe privacywetgeving. Dit is een goede zaak, omdat gevoelige gegevens dienen te worden beschermd. Hierbij is het dus belangrijk dat bij de ontwikkeling van ID-oplossingen veel aandacht wordt besteed aan de beveiliging van privacygevoelige gegevens. Elke ID-oplossing van ORIBI ID-Solutions voldoet aan deze richtlijn. 

Kopie paspoort: niet nodig!

Er bestaat regelgeving over het maken van een kopie of scan van een identiteitsdocument. Het verbod gaat over diverse onderdelen op identiteitsdocumenten; het is, binnen de private sector, verboden om Burger Service Nummer (BSN) te verwerken. Het BSN staat vermeld op een Nederlandse identiteitsdocument.
Onleesbaar maken van BSN

Onleesbaar maken van BSN

Het wordt aanbevolen om het BSN onleesbaar te maken. Met de ID-oplossingen van ORIBI ID-Solutions gebeurt dit volledig automatisch. Het maakt hierbij niet uit welk document of welke zijde u scant. De software herkent het BSN en maakt het onleesbaar. Ook iemands ras wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven. Op basis van een pasfoto kan iemands ras worden bepaald. Om deze reden mag een pasfoto alleen worden verwerkt als de organisatie hier een goede reden voor heeft. Een reden kan zijn, dat men de pasfoto nodig heeft voor latere identificatie doeleinden. Mocht u geen reden kunnen opgeven, dan is de privacy module van ORIBI ID-Solutions in staat om de pasfoto af te schermen.

Interessante links
Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) wijst op verbod kopiƫren paspoort