Verbod kopie paspoort

Verbod kopie paspoort

Welke gegevens mag u niet bewaren?

Privacy voorop

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er streng op toe dat zowel de publieke als de private sector zich houdt aan de nieuwe privacywetgeving. Dit is een goede zaak, omdat gevoelige gegevens dienen te worden beschermd. Hierbij is het dus belangrijk dat bij de ontwikkeling van ID-oplossingen veel aandacht wordt besteed aan de beveiliging van privacygevoelige gegevens. Elke id-oplossing van ORIBI ID-Solutions voldoet aan deze richtlijn. 

Kopie paspoort: niet nodig!

Er bestaat regelgeving over het maken van een kopie of scan van een identiteitsbewijs. Het verbod gaat over diverse onderdelen op identiteitsbewijzen; het is, binnen de private sector, verboden om Burger Service Nummers (BSN’s) te verwerken. Het BSN staat vermeld op een identiteitsbewijs (paspoort, idkaart, rijbewijs).

BSN onleesbaar maken

Het wordt aanbevolen om het BSN onleesbaar te maken. Met de ID-oplossingen van ORIBI ID-Solutions gebeurt dit volledig automatisch. Het maakt hierbij niet uit welk document of welke zijde u scant. De software herkent het BSN en maakt het onleesbaar. Ook iemands ras wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven. Op basis van een pasfoto kan iemands ras worden bepaald. Om deze reden mag een pasfoto alleen worden verwerkt als de organisatie hier een goede reden voor heeft. Een reden kan zijn, dat men de pasfoto nodig heeft voor latere identificatie doeleinden. Mocht u geen reden kunnen opgeven, dan is de privacy plus module van ORIBI ID-Solutions in staat om de pasfoto af te schermen.

De oplossingen van ORIBI ID-Solutions verwerken op een verantwoorde manier persoonsgegevens

De oplossingen van ORIBI ID-Solutions verwerken op een verantwoorde manier persoonsgegevens

  • ID-Burger; voor het snel en eenvoudig controleren van burgers. 
  • ID-Customer; veilige en eenvoudige controle en verwerking van klantgegevens.
  • ID-Employee; het verwerken van persoonsgegevens van uitzendkrachten of personeelsleden op orde. 
  • ID-Visitor; altijd weten wie u over de vloer heeft met snelle en veilige persoonsidentificatie.
  • ID-Kiosk; een onbemande oplossing voor het verifiëren van gegevens van burgers, klanten en/of bezoekers.
  • ID-App; altijd en overal toegang tot betrouwbare persoonsidentificatie.

Interessante links
Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) wijst op verbod kopiëren paspoort