ID-Visitor

ID-Visitor

Geverifieerd toegang verlenen aan uw bezoekers.

ID-Visitor

Wat is ID-Visitor?

Bedrijfsveiligheid vergroten
Het verifiëren van de identiteit van bezoekers en contractors is en wordt nog belangrijker. Door de opkomst van de globalisering wordt het steeds moeilijker om te weten of de juiste personen zich op het terrein bevinden. Om u meer houvast te geven dat u met de juiste persoon te maken hebt, kunt u ID-Visitor integreren binnen uw bedrijfssoftware. Op dit moment wordt ID-Visitor ingezet bij bedrijventerreinen, hoog risicolocaties en havenbedrijven.  
Versnellen van het registratieproces
Met ID-Visitor verifieert snel 7.000 verschillende identiteitsdocumenten op mondiaal niveau. Het document wordt door middel van de document reader en de software, gecontroleerd op echt- en geldigheid en of het de echtheidskenmerken bevat die verwacht worden. Door de uitgebreide mogelijkheden van ID-Visitor bent u in staat om desgewenst biometrie in te zetten. Hierdoor kunt u vaststellen dat document en persoon bij elkaar horen. Wanneer er na de verificatie een gerede twijfel over het identiteitsdocument ontstaat, dan kunt u via onze software het logboek en referentiemateriaal raadplegen om het scanresultaat te beoordelen.
Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens

Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens

Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens dienen private organisaties te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom besteden wij, bij de ontwikkeling, veel aandacht aan de beveiliging van de persoonsgegevens. Door middel van de Privacy module zal het Burgerservicenummer (BSN) en overige privacygevoelige informatie, waaronder een pasfoto, worden herkend en vervolgens onlees- en onbruikbaar gemaakt. De gegevens worden op geen enkele wijze verwerkt. Op deze manier waarborgt u de privacy van uw bezoekers en voldoet u aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De dossiers worden veilig en cryptografisch versleuteld bewaard, maar altijd binnen de IT-omgeving van de organisatie. De dossiers kunnen zowel lokaal, op een netwerklocatie of in een database opgeslagen worden. Op deze manier voldoet u aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Additionele uitbreidingsmogelijkheden

Additionele uitbreidingsmogelijkheden

ID-Visitor is eenvoudig uit te breiden met de volgende additionele modules:

  • Om vast te stellen dat document en persoon bij elkaar horen kunt u de gezichtsvergelijking inzetten. 
  • Met één druk op de knop wordt de geverifieerde data met eventuele aanvullende informatie op een gepersonaliseerde bezoekerspas geprint. Het is zelfs mogelijk om de pasfoto van het identiteitsdocument over te nemen op uw bezoekerspas.
  • Registreer vingerafdrukken, vertaald naar een unieke code die versleuteld bewaard wordt. Na de registratie kan de software de vingerafdruk herkennen en bijvoorbeeld toegang verlenen aan de gekoppelde persoon. 
  • Door middel van de dossier- en contactviewer is het mogelijk om opgeslagen dossiers en contactpersonen in te zien en daar een opmerking aan te koppelen. 

Het is mogelijk om ID-Visitor verder te verruimen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Optimaliseren van het gehele proces

Door één of wellicht een combinatie van onze slimme toepassing(en) te integreren, zal het gehele proces productiever werken. Met ID-Visitor is het mogelijk om constant te blijven innoveren en in te spelen op de trends die op dit moment van toepassing zijn. Hierdoor kunt u, als klant, flexibel inspelen op uw behoefte wat zorgt voor vertrouwen.

 

Meer informatie over ID-Visitor?