ID-Visitor

ID-Visitor


Snelle, veilige en professionele bezoekersregistratie.
 
ID-Visitor

ID-Visitor: automatische & eenvoudige registratie

Versnel het registratieproces
Wilt u uw bezoek vriendelijk en professioneel ontvangen? Met meer aandacht voor uw bezoekers en minder administratieve handelingen door de automatische verwerking van gegevens? Met ID-Visitor is het mogelijk om het registratieproces van uw bezoeker te versnellen, te vereenvoudigen en om de bedrijfsveiligheid te verhogen. ID-Visitor wordt momenteel ingezet voor het verwerken van bezoekersgegevens op verschillende (internationale) locaties. Denk aan bedrijventerreinen, hoge risicolocaties en havenbedrijven.  
Automatische informatiesysteem
Onze software leest de gegevens van een Nederlands of buitenlands identiteitsbewijs automatisch uit. Uiteraard heeft uw receptionist(e) altijd de mogelijkheid om additionele gegevens handmatig toe te voegen. Door het automatische informatiesysteem worden direct de gegevens van een terugkerende bezoeker getoond: ID-Visitor leest het document, vergelijkt de gegevens en toont alle informatie die bekend is over uw bezoek. Het is ook mogelijk om personen als ongewenst te registreren. 
ID-Visitor staat voor...

ID-Visitor staat voor...

Privacy
Private organisaties mogen geen Burger Service Nummers (BSN’s) verwerken. Het BSN staat vermeld op een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Vandaar dat het wordt aanbevolen om het BSN onleesbaar te maken. Met ID-Visitor gebeurt dit volledig automatisch.
 
Veiligheid
De gegevens van uw bezoekers zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en blijven binnen uw eigen IT-omgeving. U bewaart, indien u dit wenst, de gegevens lokaal, in de cloud, op een netwerklocatie of in een database. De gegevens worden altijd cryptografisch versleuteld. Met ID-Visitor voldoet uw bezoekersregistratie aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Efficiency
Met ID-Visitor verwerkt u de gegevens van uw bezoek snel, efficiënt en veilig. Optimaliseer het bezoekersregistratie-proces van uw organisatie met ID-Visitor. 
 
 
Automatische echtheidscontrole 

Automatische echtheidscontrole 

Het is mogelijk om ID-Visitor uit te breiden met automatische echtheidscontrole. Naast het uitlezen van het identiteitsbewijs wordt het document tijdens het scannen ook gecontroleerd op echtheid. Dit gebeurt volledig automatisch en binnen enkele seconden. Deze uitbreiding is schaalbaar van alleen Nederlandse identiteitsbewijzen tot het controleren van bijna 6.000 verschillende documenten: identiteitsbewijzen afkomstig uit één land, één regio of de gehele wereld. Daarnaast worden alle reisdocumenten met een MRZ, de zogenaamde ICAO-documenten, uitgelezen en vindt er een basiscontrole plaats. Indien het document een RFID-chip bevat, wordt deze ook uitgelezen en gecontroleerd.

Extra add-ons & uitbreidingsmogelijkheden

ID-Visitor is eenvoudig uit te breiden met de volgende features en/of add-ons:

  • Het printen van bezoekerspassen: met één druk op de knop worden de ingelezen gegevens met eventuele aanvullende informatie op de bezoekerspas geprint. Het is zelfs mogelijk om de pasfoto van het identiteitsbewijs over te nemen op uw bezoekerspas.
  • Registreren en verifiëren van vingerafdrukken (versleuteld): de vingerafdruk kan anoniem of gekoppeld aan een bezoeker worden opgeslagen. Na het registreren van de vingerafdruk is deze te gebruiken voor bijvoorbeeld het verlenen van toegang of het openen van een kluis. In verband met privacy wordt de vingerafdruk niet als afbeelding opgeslagen, maar vertaald naar een unieke code en deze wordt versleuteld bewaard. 
  • Gezichts- én pasfotovergelijking: met behulp van een camera wordt direct vastgesteld of de aanbieder van het identiteitsbewijs overeen komt met de pasfoto op het aangeboden document. 

ID-Visitor Brochure 2022