Dit is Antonio

Dit is Antonio

Onbemande receptie die geverifieerd toegang kan verlenen. Scrol naar beneden voor meer informatie over ID-Kiosk. 

''Innovatie door co-creatie''

''Innovatie door co-creatie''

De LCL Identifier omvat een tweefactorauthenticatie waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme software op basis van biometrische gegevens, zoals het lezen van de handpalm en gezichtsvergelijking. 

''Identiteitscontrole bij aanmelding publieksbalie''

''Identiteitscontrole bij aanmelding publieksbalie''

Sinds 5 juli 2015 maakt Gemeente Zwolle gebruik van de aanmeldzuil met documentcontrole en gezichtsvergelijking.

Wat is ID-Kiosk?

Innovatieve toepassing die inzetbaar is op diverse locaties
Het verifiëren van de identiteit van bezoekers en contractors is en wordt nog belangrijker. Door de opkomst van de globalisering wordt het steeds moeilijker om te weten of de juiste personen zich op het terrein bevinden. Om u meer houvast te geven, kunt u ID-Kiosk inzetten als onbemande toepassing op diverse locaties. U bent dan in staat om de identiteit van een persoon zowel te controleren (verifiëren) als vast te stellen (identificeren). Zo weet u te allen tijde wie zich op uw terrein bevinden. Op dit moment zijn er diverse organisaties die naar tevredenheid gebruik maken van de onbemande toepassing, zoals gemeenten, ziekenhuizen en risicovolle locaties. 
 
Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens 
Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens dienen private organisaties te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom besteden wij, bij de ontwikkeling, veel aandacht aan de beveiliging van de persoonsgegevens. Door middel van de Privacy module zal het Burgerservicenummer (BSN) en overige privacygevoelige informatie, waaronder een pasfoto, worden herkend en vervolgens onlees- en onbruikbaar gemaakt. De gegevens worden op geen enkele wijze verwerkt. Op deze manier waarborgt u de privacy van uw bezoekers en voldoet u aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Weet u aan wie u toegang verleent?
De bezoeker doorloopt bij een kiosk een korte aanmeldprocedure. Dit kan volledig zelfstandig of met assistentie van een gastvrouw of gastheer. ID-Kiosk zal de persoon vragen om zichzelf te identificeren door het scannen van een geldig identiteitsdocument. Dit gebeurt machinaal door middel van een document reader of een slimme kaartlezer. Met de kaartlezer kunt u in één simpele handeling een voor- en achterkant van een identiteitskaart, rijbewijs of patiëntenpas scannen. Het document wordt door middel van de document reader en de software, gecontroleerd op echt- en geldigheid en of het de echtheidskenmerken bevat die verwacht worden.

Dit gebeurt voor ongeveer 7.000 verschillende identiteitsdocumenten op mondiaal niveau. Door de uitgebreide mogelijkheden van ID-Kiosk bent u in staat om desgewenst (gestapelde) biometrie in te zetten. Hierdoor kunt u vaststellen dat document en persoon bij elkaar horen. Wanneer er na de verificatie een gerede twijfel over het identiteitsdocument ontstaat, dan kunt u de dossier- en contactviewer raadplegen om het scanresultaat te beoordelen.
Modulair van opbouw

Modulair van opbouw

Met ID-Kiosk is het mogelijk om constant te blijven innoveren en in te spelen op de trends die op dit moment van toepassing zijn. Hierdoor kunt u, als klant, flexibel inspelen op uw behoefte. Hierdoor kunt u zelf de kiosk naar eigen wens samen- en bijstellen, door het toevoegen van additionele elementen zoals gezichtsvergelijking, spraakfunctie, registreren van vingerafdrukken en/of het aanbieden van een toegangspas na registratie. 

Gestapelde biometrie
Biometrie is een specifieke techniek om de identiteit van een individu op basis van unieke persoonsgebonden kenmerken te achterhalen. Voorbeelden van biometrische persoonsgegevens zijn het gezicht, iris, stem, vingerafdruk, handpalm, handtekening of lichaamstemperatuur. Biometrische kenmerken zijn uniek en daardoor minder fraudegevoelig. Met de toepassingen van ORIBI ID-Solutions is het mogelijk om meerdere verificaties na elkaar uit te voeren, oftewel het stapelen van biometrie genoemd. Door de inzet van deze technologie kunt u extra controles uitvoeren op de personen van het identiteitsdocument, waardoor de identiteit nog beter vastgesteld wordt. Hiermee kan identiteitsfraude geminimaliseerd worden.
 
Integratiemogelijkheden met diverse toegangscontrolesystemen

Integratiemogelijkheden met diverse toegangscontrolesystemen

Wij werken met verschillende partners samen om integraties en/of koppelingen te realiseren. Op dit moment kunnen wij u een breed scala aan mogelijkheden aanbieden, namelijk: 

  • Samenwerking met Qmatic voor een totaaloplossing om de klantbeleving nog meer te optimaliseren. 
  • Klantgeleiding van JCC Software. De technologie van ORIBI ID-Solutions is gekoppeld met deze klantgeleidingssysteem. Het is mogelijk om een identiteitscontrole toe te voegen. 
  • Door de samenwerking met SmartCJM is het mogelijk om klanten aan te melden met een identiteitsdocument. Dit voor een efficiënte dienstverlening.
  • HQ-Healthcare is een totaalleverancier van verschillende innovaties binnen de zorg.

Het is ook mogelijk ID-Kiosk te koppelen aan andere toegangscontrolesystemen. Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Productief proces

Door de inzet van de ID-Kiosk gebruikt u een slimme toepassing die het gehele proces productiever laat werken. U bent in staat om met de additionele systeembeheermodule uw kiosk(en) technisch en functioneel vanaf één locatie te beheren. Om het maximale uit ID-Kiosk te halen adviseert ORIBI ID-Solutions, na de installatie van de toepassing, ook een training te volgen. Dit om bewustwording van identiteitsfraude te creëren én om de toepassing zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Meer informatie over ID-Kiosk?