''Weten wie zich op het terrein bevindt''

''Weten wie zich op het terrein bevindt''

Eén van de grootste tankopslag van Europa, Odfjell Terminals Rotterdam, werkt sinds februari 2010 met ID-Visitor van ORIBI ID-Solutions.

Immense terrein van 65 hectare

Eén van de grootste tankopslag bedrijven van Europa, Odfjell Terminals Rotterdam, werkt sinds februari 2010 met ID-Visitor van ORIBI ID-Solutions. Het identiteitsbewijs van elke bezoeker van dit immense terrein van 65 hectare wordt gescand en automatisch gecontroleerd. Tijdens het scannen worden de document- en persoonsgegevens uitgelezen en overgenomen in de software. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers op een snelle manier en met de juiste gegevens verwerkt worden. Het enige wat de bedrijfsbeveiligers na de scan dienen in te typen, is het nummer van de toegangspas die meegegeven wordt aan de bezoeker. Op de achtergrond worden de gegevens van de bezoeker gekoppeld aan de meegegeven toegangspas. Bij het verlaten van het terrein hoeft de bezoeker alleen maar de toegangspas aan te bieden aan een passlikker en hij of zij wordt automatisch verwerkt als niet meer aanwezig. 

Odfjell dient zich te houden aan de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Het ISPS certificaat is in het leven geroepen na de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Het doel van de ISPS is het voorkomen van terroristische aanslagen bij risicovolle bedrijven. Rob Rietveld: “Deze code schrijft voor dat wij op elk moment van de dag en zelfs ’s nachts moeten kunnen aantonen wie zich op het terrein bevindt. Daarnaast zijn wij verplicht om identiteitsbewijzen te controleren. Hierdoor stel ik bepaalde eisen aan mijn beveiligers. Daarbij vind ik het belangrijk om ze te voorzien van de juiste tools. ID-Visitor hoort daarbij. Je kunt niet van een beveiliger verwachten dat hij of zij alle documenten van de wereld herkent en laat staan kan controleren. Gelukkig hebben wij met ID-Visitor hier een gepaste oplossing voor gevonden”

Snelheid

Snelheid

Het controleren van documenten ten behoeve van de registratie van bezoekers is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de ISPS code. Dit mag voor veel bedrijven niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering. Odfjell heeft per dag veel bezoekers te verwerken en het is belangrijk dat deze snel, correct en veilig geregistreerd worden. “We verwerken per dag meer dan 100 bezoekers met verschillende nationaliteiten. Vroeger werd de bezoekerslijst met de hand ingevuld. Dit kostte enorm veel tijd en vaak waren de handgeschreven namen niet leesbaar. Mede vanwege de aanscherping van de code zijn we overgestapt naar het scannen van identiteitsbewijzen. Voorheen maakten we gebruik van een andere scanoplossing, maar deze bracht twee nadelen met zich mee. De data van onder andere Nederlandse rijbewijzen werden niet uitgelezen en het systeem was niet te koppelen met ons toegangscontrole systeem. Ik heb destijds aan mijn leverancier van beveiligingstoepassingen, Piet van Leenen van Access Control Europe, gevraagd om op zoek te gaan naar een oplossing. Hij is daar in geslaagd met de vondst van ID-Visitor van ORIBI ID-Solutions.”
 

ID-Visitor kan meer dan 2.500 verschillende identiteitsbewijzen wereldwijd controleren, inclusief rijbewijzen. Waarbij tijdens het scannen de gegevens automatisch in de software worden verwerkt.

Koppeling met SALTO

Odfjell gebruikt al enkele jaren het SALTO toegangscontrole systeem voor het aansturen en beheren van verschillende slagbomen, poorten en deuren. Vanuit SALTO kunnen verschillende rechten aan passen worden toegekend en kan men inzien wie in welke ruimte aanwezig is. “Voorheen hanteerden we verschillende calamiteitenlijsten; een lijst vanuit SALTO en een lijst vanuit de bezoekersregistratie. ID-Visitor zorgt ervoor dat deze lijsten samenkomen. De bezoekers worden nu automatisch geregistreerd in SALTO door middel van de koppeling met ID-Visitor. ORIBI ID-Solutions heeft hierbij heel goed onze wensen en behoeften ingevuld. Nu worden zelfs de bedrijfsnaam en het kenteken van de desbetreffende bezoeker vanuit id-visitor ingevoerd in SALTO.“ aldus Rob Rietveld.
 
Bezoeker profiteert mee
Odfjell maakt gebruik van een totaaloplossing waarbij de kracht van zowel SALTO als ID-Visitor volledig wordt benut. De bezoekers zijn snel geregistreerd en een ander groot voordeel is dat zij zich bij vertrek niet meer hoeven af te melden. Bij het verlaten van het terrein biedt de bezoeker zijn of haar toegangspas aan een passlikker aan en automatisch gaat de slagboom open. Op deze manier is de cirkel rond en profiteert ook de bezoeker van de automatiseringsslag die is gemaakt bij Odfjell.