“Ik zou ID-Burger aan elke gemeente aanbevelen."
“Ik zou ID-Burger aan elke gemeente aanbevelen."

“Ik zou ID-Burger aan elke gemeente aanbevelen."

Sinds 2012 maakt Gemeente Schouwen-Duiveland gebruik van ID-Burger.

ID-Burger is een succes
“Wij controleren iedereen die een dienst komt afnemen, zonder uitzondering. De medewerkers waren in het begin een beetje sceptisch hierover, maar wij hebben weinig tot geen weerklank ontvangen vanuit onze burgers. Zij begrijpen ook dat wij de identiteit zorgvuldig dienen vast te stellen. Vooral de preventieve werking van ID-Burger vind ik erg belangrijk. Wij maken er geen geheim van dat wij ID-Burger gebruiken. Dit zorgt ervoor dat mensen, die kwade bedoelingen hebben, zich wel twee keer bedenken alvorens zij iets bij onze gemeente proberen. Dit is misschien wel het grootste succes van de invoering van ID-Burger.”
Budgetaanvraag
Zoals bij elke investering diende er voor ID-Burger budget te worden vrij gemaakt. “De uitgebreide offerte van ORIBI ID-Solutions heeft mij veel geholpen om de budgetaanvraag in te dienen. Het was al snel duidelijk dat het financiële risico vele malen groter is dan de investering, dus de beslissing was snel gemaakt. Tijdens de aanvraag lag de focus op het bestrijden van identiteitsfraude, maar wij hebben nu gemerkt dat ook het proces is versneld. Wij hoeven geen kopieën meer te maken en alles wordt automatisch op een veilige en verantwoorde manier bewaard.”
Bewust gekozen voor ID-Burger

Bewust gekozen voor ID-Burger

Bij de gemeente Schouwen-Duiveland werden tot 2012 identiteitsbewijzen gecontroleerd door het gebruikelijke kijken, voelen en kantelen. Deze methode werd ondersteund met trainingen en Edison. Ruud Lak: “Wij kregen natuurlijk ook het besef dat documentcontrole erg belangrijk is en dat de methode die wij toepasten niet meer afdoende was. De oplossing van ORIBI ID-Solutions wekte direct vertrouwen. Tijdens de presentatie werd ons ook duidelijk dat trainen van personen erg belangrijk is, maar dit is niet voldoende om identiteitsfraude te bestrijden. Zelfs een medewerker, die al 30 jaar dit vak uitvoert, kon sommige vervalste documenten er niet uithalen. Dit zegt wel genoeg over hoe moeilijk het is."

ORIBI ID-Solutions kan, als enige aanbieder, ons vraagstuk aangaande het thin client netwerk invullen, zonder enig probleem. De combinatie van vertrouwen, IT kennis en de juiste prijs heeft ons doen besluiten om voor ID-Burger te kiezen. Wij hebben er tot op de dag van vandaag nog geen enkele spijt van.”

“Ik zou ID-Burger aan elke gemeente aanbevelen"

“De training, die na de installatie van ID-Burger wordt gegeven, is als heel prettig ervaren. Enerzijds werd er bewustheid over de gevaren van identiteitsfraude gecreëerd. Anderzijds kregen de medewerkers hands-on training met ID-Burger. Het interactieve karakter zorgt ervoor dat de training zeer leerzaam is. Dit heeft er toe bijgedragen dat ID-Burger snel is geadopteerd door onze medewerkers.” ORIBI ID-Solutions geeft op locatie training aan alle medewerkers. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen, zijn: identiteitsfraude, documenttraining, werking ID-Burger en ID-Burger in de praktijk. Naast een training kunnen relaties van ORIBI ID-Solutions ook gebruik maken van de supportdesk van ORIBI ID-Solutions. “Het is fijn dat vragen en opmerkingen direct in behandeling worden genomen. Als ik een vraag stel, heb ik bijna altijd dezelfde dag nog antwoord. Dit werkt erg prettig en geeft ons de bevestiging dat wij voor de juiste partij hebben gekozen.” aldus Ruud Lak, coördinator burgerzaken van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Aanbevelen? JA
“Ik zou ID-Burger aan elke gemeente aanbevelen. Sterker nog, eigenlijk vind ik dat vanuit de landelijke overheid een opdracht moet komen dat alle gemeenten een oplossing als ID-Burger gaan gebruiken. Identiteitsvaststelling is namelijk de basis van ons werk, dus documentcontrole is erg belangrijk. In de toekomst verwacht ik dat steeds meer afdelingen binnen de gemeente hier gebruik van gaan maken, zoals de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg).”

Gemeente Schouwen-Duiveland
De gemeente Schouwen-Duiveland is een gemeente met 34.000 inwoners en kenmerkt zich als een toeristische gemeente. Tijdens de vakantieperiode wordt het aantal inwoners aangevuld met 100.000 toeristen. "Het vaststellen van iemands identiteit vormt de basis van ons werk. Hierdoor kun je wel stellen dat documentcontrole uitermate belangrijk is voor een afdeling burgerzaken. Per geval van identiteitsfraude kan het schadebedrag aan gemeentelijke diensten tot € 40.000,- oplopen. Dit is een enorm financieel risico. Om dit risico tot een minimum te beperken hebben we gekozen voor de ID-Burger oplossing van ORIBI ID-Solutions."