''Identiteitscontrole bij aanmelding publieksbalie''
''Identiteitscontrole bij aanmelding publieksbalie''

''Identiteitscontrole bij aanmelding publieksbalie''

Sinds 5 juli 2015 maakt Gemeente Zwolle gebruik van de aanmeldzuil met documentcontrole en gezichtsvergelijking.

Aanmeldzuil Gemeente Zwolle

Inmiddels heeft de gemeente Zwolle sinds 5 juli 2018 de aanmeldzuilen met identiteitscontrole in gebruik genomen. Het doel: voorkomen van identiteits -en look-a-like fraude. Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen de gemeente Zwolle, ORIBI ID-Solutions en JCC Software.

Hoe werkt het?

De bezoeker meldt zich bij de aanmeldzuil en legt zijn of haar identiteitsdocument op de documentscanner. De scanner controleert aan de hand van een database met echtheidskenmerken of het document echt is. Tijdens deze controle herkent JCC-Klantgeleiding direct of de bezoeker een afspraak heeft bij de publieksbalie. Vervolgens wordt met een gezichtsvergelijking gecontroleerd of de persoon bij de zuil dezelfde is als die op de foto in het document. Is het resultaat negatief? Dan ontvangt de juiste medewerker een signaal via het klantgeleidingssysteem.

De bezoeker wordt tijdens het gehele proces optimaal ondersteund door duidelijke instructies, via het scherm maar ook via audio. JCC-Klantgeleiding zorgt voor een klantvriendelijke begeleiding en afhandeling.

Klik hieronder voor de video

Wilt u de veiligheid van uw gemeente ook vergroten?

Neem dan contact op met de afdeling sales door te mailen naar: sales@oribi.nl óf te bellen naar: +31 13 52 11 256. De Gemeente Zwolle heeft in Burgerzaken en Recht een artikel geplaatst over hun ervaring met de aanmeldzuilen. Zie bijgevoegde PDF voor meer informatie.