vrijBRP

vrijBRP is een initiatief van Procura. Procura ondersteunt lokale overheden bij twee belangrijke verantwoordelijkheden: verkiezingen én burgerzaken. Bij het organiseren van verkiezingen ontzorgt Procura met software en een compleet assortiment verkiezingsmaterialen en -accessoires.

Met het vrijBRP platform ligt de focus op het registreren, beheren en ontsluiten van basisregistraties. In dat perspectief nam Procura met vrijBRP het initiatief om een community te vormen met gemeenten, marktpartijen en ketenpartners om samen een vrij beschikbaar BRP te ontwikkelen. Zelf stelt vrijBRP daarvoor de eigen broncode beschikbaar. 

Door de technologie van ORIBI ID-Solutions te integreren in de vrijBRP-oplossing, is de identiteit nauwkeurig vastgesteld en kunnen de gegevens direct worden overgenomen. Hierdoor wordt het interne proces vereenvoudigd, wat bijdraagt aan een snellere dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Hoe werkt het? 

De medewerker controleert het identiteitsdocument op echt- en geldigheid. Vervolgens vindt er eventueel een gezichtsvergelijking plaats om vast te stellen dat de persoon voor de camera dezelfde is als de persoon op het bestaande identiteitsdocument. De resultaten worden direct overgenomen in vrijBRP, zodat de medewerker aan de balie direct de aanvraag verder kan afronden. 

vrijBRP