Vlavabbs (Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand)

De Vlavabbs is een spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. De vereniging informeert haar leden over nieuwe regelgeving, organiseert studiedagen en geeft een eigen tijdschrift uit. Bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten speelt de Vlavabbs een proactieve rol. Regelmatig worden er voorstellen gedaan om de praktijkwerking van de burgerlijke stand te verbeteren.

Vlavabbs verwelkomt steeds nieuwe medewerkers uit het praktijkveld burgerzaken om het bestuur van de vereniging en de diverse inhoudelijke werkgroepen uit te breiden. De contacten met collega’s, de uitwisseling van informatie en de inhoudelijke werking zorgen voor een verrijking van de expertise en kennisopbouw binnen de eigen dienst.

Partnerschap met ORIBI ID-Solutions

Partnerschap met ORIBI ID-Solutions

De Vlavabbs is altijd op zoek naar nieuwe partners die samen willen werken aan een optimalisatie van de werkzaamheden op de afdelingen burgerlijke stand. De burgerlijke stand blijft volop in beweging, de materie wordt complexer en er wordt meer gevraagd van de beambten. Daarnaast staat er een hervorming en modernisering van de burgerlijke stand op het programma, met onder andere de invoering van uniforme documentatie. Voor dit alles geldt dat alles staat of valt met de juiste vaststelling van een identiteit. Vandaar het partnerschap met ORIBI ID-Solutions.

Als partner van de Vlavabbs denkt ORIBI mee over de invulling van de modernisering van de burgerlijke stand en geven we de diverse gemeenten eenvoudiger toegang tot ID-Burger. Ook hebben we in de Vlavabbs een serieuze gesprekspartner gevonden op het gebied van identiteit en identiteitsvaststelling.