Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken. Ook kennisontwikkeling, informatiedeling, innovatie en verbinding zijn belangrijke doelstellingen. 

In de huidige tijdsgeest is een publiek-private samenwerking onvermijdelijk. Niets is fijner dan het hebben van een loyale, flexibele en betrouwbare partner en die heeft de NVVB gevonden in ORIBI ID-Solutions. Met ID-Burger is ORIBI vernieuwend, verfrissend en beschikt het over onderscheidend vermogen. Voor ORIBI is kwaliteit geen ‘trend’, maar een kernwaarde!”Arthur Dallau, voormalig directeur NVVB.

Vanuit haar expertise adviseert de NVVB haar leden over persoonsinformatievoorziening, identiteitsmanagement, daaraan gerelateerde dienstverlening en verkiezingen. Daarbij vormt de praktische uitvoering van beleid en wet- en regelgeving één van de belangrijkste uitgangspunten. Door het organiseren en faciliteren van netwerken, bijeenkomsten en congressen draagt de NVVB proactief bij aan actuele beleidsontwikkelingen in het vakgebied.

De NVVB opereert in het veld van samenwerkingspartners waar verschillende ministeries belangrijke gesprekspartners zijn en uitvoeringsorganisaties die werken op terrein van persoonsregistratie en gebruik maken van persoonsgegevens. De rijksoverheid ziet de NVVB als een ketenpartner. Bovendien onderhoudt de NVVB nauwe contacten met de VNG, KING, VDP en andere gemeentelijke beroepsverenigingen.

Sinds januari 2013 is ORIBI ID-Solutions een partner van de NVVB. 

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)