DIZ informatiezuilen

Diz is ontwerper en fabrikant van de diz informatiezuilen, monitorbehuizingen, multitouch tables en iPad vloerstandaards. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid wordt grif gebruik gemaakt van de interactieve en flexibele mogelijkheden van deze moderne manier van informatieoverdracht.

DIZ informatiezuilen