BKR

De samenwerking tussen ORIBI ID-Solutions en BKR is een feit. Beide partijen hebben de handen ineen geslagen om identiteitsfraude te voorkomen. Door een koppeling van de programmatuur van ORIBI aan de toetsmogelijkheid in BKR VIS is het nu mogelijk om reisdocumenten te controleren op echtheid én geldigheid. Het partnership heeft als doel het voorkomen van frauduleuze handelingen en het beperken van de financiële risico’s daarvan voor een organisatie.

Met de ID-Solutions van ORIBI zijn organisaties in staat om burgers, klanten, medewerkers of bezoekers op een efficiënte manier te controleren. De gegevens van het reisdocument worden uitgelezen en gecontroleerd op echtheid. Dit proces gebeurt volledig automatisch en binnen enkele seconden. De id-solutions kunnen alle paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, ongeacht het land van uitgifte, uitlezen en controleren op echtheid.

Door de ID-Solutions van ORIBI te koppelen aan BKR VIS is het vanaf heden mogelijk om het documentnummer ook te controleren op geldigheid. Als het document in de database van BKR VIS voorkomt, dan wordt er direct een melding gegeven. Dit betekent dat het document is gestolen, vermist of om een andere reden ongeldig is verklaard. Deze informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en de Landelijke Eenheid Nationale Politie (LENP).

BKR