Wat is biometrie?

Wat is biometrie?

Biometrie is een specifieke techniek om de identiteit van een individu op basis van unieke persoonsgebonden kenmerken te achterhalen. Door deze techniek wordt het mogelijk om de identiteit van een persoon zowel te controleren (verifiëren) als vast te stellen (identificeren). Voorbeelden van biometrische persoonsgegevens zijn het gezicht, iris, stem, vingerafdruk, handpalm, handtekening of lichaamstemperatuur. Deze gegevens zijn niet fraudegevoelig. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld pasjes, sleutels en wachtwoorden. Met de toepassingen van ORIBI ID-Solutions is het mogelijk om meerdere verificaties na elkaar uit te voeren, oftewel het stapelen van biometrie genoemd. Maar hoe werkt dit nu precies?

1. Documentcontrole van het identiteitsbewijs
Het identiteitsdocument wordt door middel van een documentreader machinaal gecontroleerd en uitgelezen. Binnen enkele seconden wordt uitsluitsel gegeven of het document de juiste echtheidskenmerken bevat. Hierdoor heeft u zekerheid over de identiteit van de persoon.
 
2. Gezichts- en pasfotovergelijking
Met behulp van een camera wordt direct vastgesteld of de persoon degene is die op het identiteitsbewijs staat. Het is tevens mogelijk om de pasfoto te controleren met het identiteitsbewijs en de persoon.
 
3. Extra (aanvullende) verificaties
Aanvullend kan de handpalm, vingerafdruk en/of de biometrische handtekening geverifieerd worden. De volgorde van de extra (aanvullende) verificaties kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 

Door de inzet van deze technologie kunt u extra controles uitvoeren op de personen van het identiteitsdocument, waardoor de identiteit nog beter vastgesteld wordt. Hiermee kan identiteitsfraude geminimaliseerd worden. Dat geeft weer vertrouwen! 

Wilt u meer weten over het stapelen van biometrie? Neem dan voor vragen of meer informatie contact op met de afdeling sales door te mailen naar: sales@oribi.nl óf te bellen naar: +31 13 52 11 256.