Samenwerking tussen Procura en ORIBI ID-Solutions

Samenwerking tussen Procura en ORIBI ID-Solutions

Afgelopen donderdag is de samenwerking tussen Procura (vrijBRP) en ORIBI ID-Solutions gepresenteerd. Met deze coöperatie kunnen wij processen optimaliseren en de klant centraal stellen. Wij kijken uit naar deze samenwerking! 

Procura ondersteunt lokale overheden bij twee belangrijke verantwoordelijkheden: verkiezingen én burgerzaken. Bij het organiseren van verkiezingen ontzorgen wij met software en een compleet assortiment verkiezingsmaterialen en drukwerk. Bij burgerzaken ligt de focus op het registreren, beheren en ontsluiten van basisregistraties. Daarnaast wordt een breed assortiment materialen aangeboden.