Geverifieerd toegang verlenen aan uw bezoekers en contractors

Geverifieerd toegang verlenen aan uw bezoekers en contractors

Het verifiëren van de identiteit van bezoekers en contractors is en wordt nog belangrijker. Door de opkomst van de globalisering wordt het steeds moeilijker om te weten of de juiste personen zich op het terrein bevinden. Steeds meer individuen vertonen uiterlijke gelijkenissen. Hiermee ligt look-a-like fraude (een opkomende vorm van identiteitsfraude) op de loer! Look-a-like fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een echt identiteitsdocument gebruikt van een ander op wie hij of zij lijkt.

Om u meer houvast te geven dat u met de juiste persoon te maken hebt, kunt u één of wellicht een combinatie van onze slimme toepassingen integreren binnen uw bedrijfssoftware. U bent dan in staat om de identiteit van een persoon zowel te controleren (verifiëren) als vast te stellen (identificeren). Zo weet u te allen tijde wie zich op uw terrein bevinden! Hierdoor kunt u tijdens een mogelijke calamiteit adequaat handelen.

Weet u aan wie u toegang verleent?

Ten eerste wordt het identiteitsdocument door middel van een documentreader machinaal gecontroleerd en uitgelezen. Binnen enkele seconden wordt uitsluitsel gegeven of het document de juiste echtheidskenmerken bevat. Daarna voert u een gezichtsvergelijking uit. Met behulp van een camera wordt direct vastgesteld of de persoon degene is die op het identiteitsdocument staat. Hierdoor heeft u zekerheid over de identiteit van de persoon.

Door de inzet van deze technologie(n) kunt u aanvullende controles uitvoeren op de personen die toegang willen tot uw gebouw of terrein. Hiermee wordt look-a-like en -identiteitsfraude geminimaliseerd en de veiligheid gewaarborgd.

Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Lees hier hoe LCL dit door een succesvolle co-creatie heeft toegepast.