De iNSPIRATIE 2.0 – Integratie PinkRoccade en ORIBI

PinkRoccade heeft deze maand de iNSPIRATIE 2.0 magazine uitgebracht. In dit magazine worden 75 nieuwe Best Practices gepresenteerd. Diverse gemeenten delen hierin praktijkervaringen vanuit uiteenlopende onderwerpen en invalshoeken: co-creatie, selfservice, procesoptimalisatie, communicatie en aansturing. Aan de 'andere kant' van het magazine heeft PinkRoccade 25 innovaties toegevoegd; groen en rijp door elkaar.

Integratie met apparatuur voor identiteitscontrole
Het vaststellen van de juiste identiteit van de persoon om fraude te voorkomen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Eens te meer realiseren we ons dat identiteitscontrole een vak apart is. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij inwoners registreren en identiteitsbewijzen uitgeven. Koppelingen tussen burgerzakenoplossingen en apparatuur voor identiteitscontrole zorgen voor een vereenvoudiging en verbetering van de dienstverlening. Bovendien vermindert hierdoor de kans op fouten en fraude.
 

ORIBI ID-Solutions in samenwerking met PinkRoccade helpen gemeenten om processen te optimaliseren, door onze toepassingen te integreren in iBurgerzaken. In het magazine staan interessante artikelen waar wij een bijdrage aan hebben geleverd! Klik op onderstaande linkjes om de artikelen te lezen:

  1. Verplaats taken naar frontoffice - Inschrijving Gemeente Almelo.
  2. Koppel de A4 werkplekscan - Gemeente Enschede.
  3. Voorkom fraude dankzij extra hulpmiddelen - Reisdocumenten Gemeente Twenterand.
  4. Faciliteer een BSN-scanstraat - Inschrijving Gemeente Groningen.
  5. Vergemakkelijk identificatie met de ID-App.
De iNSPIRATIE 2.0 – Integratie PinkRoccade en ORIBI