Belang van identiteitscontrole

Niemand wil in aanraking komen met identiteitsfraude, omdat dat grote gevolgen kan hebben voor de desbetreffende persoon maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven. Om het percentage van fraude te beperken heeft ORIBI ID-Solutions een aantal slimme toepassingen ontwikkeld. Door namelijk één of wellicht een combinatie van onze slimme toepassingen te integreren binnen uw bedrijf zal het proces worden versneld en vereenvoudigd.

Hierbij kunt u denken aan bemande, onbemande en digitale identiteitscontroles. Met bemande verificatie is het mogelijk om elke medewerker aan de balie een snelle documentcontrole te laten uitvoeren aangevuld met gezichts- én pasfotovergelijking. Immers, het doel is, het voorkomen van (identiteits)fraude.

Een andere mogelijkheid is het onbemand verlenen van toegang met behulp van de zelfservice kiosk. ID-Kiosk is de onbemande toepassing die volledig zelfstandig een bezoekersregistratie voor burgers, klanten of bezoekers verwerkt. Hierdoor is het mogelijk om verschillende bezoekers- en klantenstromen te verwerken met één toepassing.

Daarnaast bent u ook in staat om digitaal, via de app, identiteitsdocumenten te verifiëren met uw smartphone ongeacht het platform, Android of iOS.

Met behulp van deze preventieve hulpmiddelen kunt u fraude voorkomen binnen uw onderneming. Informeer hieronder naar onze andere toepassingen.

Belang van identiteitscontrole