Nieuwe privacywet van kracht

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze verordening is opgenomen dat deze op 25 mei 2018 van kracht wordt. ORIBI id-solutions is geen dataverwerker en beheert of bewerkt op geen enkele wijze informatie van haar opdrachtgevers. Desalniettemin hebben wij voor onze relaties binnen het klantenportaal een bewerkersovereenkomst beschikbaar. Deze kunt u downloaden, invullen en retourneren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of mailen naar support@oribi.nl


‹ Terug

Twitter
YouTube
LinkedIn