Onze nieuwe identiteit- NVVB Congres 2017

Als zilveren partner van de NVVB is ORIBI id-solutions dit jaar wederom te vinden op het congres in Noordwijkerhout op 12&13 april.

Het controleren van een identiteit is geen doel op zich. Het is een middel om een belangrijk doel te bereiken. Een identiteit wordt namelijk vastgesteld en gecontroleerd met een reden: het verlenen van toegang óf het inschrijven van een burger.

In de 19e eeuw was het voldoende te zeggen wie je bent. In de 20e eeuw was het enkel nodig te laten zien wie je bent. In de 21e eeuw dien je te bewijzen wie je bent…

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders gebruikmaakt van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van je identiteitsbewijs. Zo kan iemand op jouw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.

Wij hebben voor de overheid en voor het bedrijfsleven een goed hulpmiddel ontwikkeld. Voor de overheid is dat id-burger. Hiermee kan een gemeente snel en eenvoudig de identiteit van de burger controleren. De oplossing bestaat uit gebruikersvriendelijke software gecombineerd met een documentreader. Onze id-oplossingen kunnen alle paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, ongeacht het land van uitgifte, uitlezen en controleren op echtheid. Ook gezichtsvergelijking is mogelijk.

Er wordt efficiënter gewerkt, de bewustwording van identiteitsfraude is vergroot en er is een eenduidig proces.

Op onze stand presenteren wij de laatste innovaties welke direct toepasbaar zijn binnen uw dagelijkse proces.

Wilt u meer weten? Bezoek ons dan op stand 30 voor meer informatie!


‹ Terug